در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

مریم امینی

روابط عمومی و فرهنگی

 *مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

 *کارشناس مسئول فرهنگی ، تربیت بدنی ، مشاوره و سلامت دانشجویی

تلفن 09030154738

نظرات کاربران