در حال بارگذاری ...
دوشنبه 18 اسفند 1399
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "آشنایی دانشجویان مکانیک و تأسیسات با فضای کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان (آزمون ورودی و صلاحیت‌ها)" در دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر

به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوری، در تاریخ 28 آذر 1399 وبینار تخصصی با عنوان "آشنایی دانشجویان مکانیک و تأسیسات با فضای کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان ...


برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "آموزش نحوۀ برگزاری آزمون مجازی در سامانه سمیاد" در دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر

در تاریخ 24 / خرداد / 1399 و با نزدیک شدن به ایام امتحانات، وبینار تخصصی با عنوان "آموزش نحوۀ برگزاری آزمون مجازی در سامانه سمیاد" ویژۀ اساتید در دانشکدۀ فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر ...


برگزاری وبینار تخصصی

برگزاری وبینار تخصصی "استاد، آموزش و آزمون در بستر سمیاد" در دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر

در تاریخ 24 / اردیبهشت / 1399 و به‌مناسبت هفتۀ آموزش، وبینار تخصصی با عنوان "استاد، آموزش و آزمون در بستر سمیاد" ویژۀ اساتید در دانشکدۀ فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر برگزار گردید. ...