در حال بارگذاری ...
شنبه 21 تیر 1399
 • جلسه سوم انگلیسی تخصصی برق. استاد خانم رشیدی تبار

  جلسه سوم انگلیسی تخصصی برق. استاد خانم رشیدی تبار

   همچنین ازمون 1.دانشجویان محترم پاسخ ازمون را حداکثر تا 15 فروردین به ایمیل زیر ارسال کنند

  maryamesanam@yahoo.com
   

   

  نظرات کاربران