در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
  • زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم 1400-1399

    تاریخ شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399، همه رشته ها و ورودی های 991 و قبل آن، از شنبه آینده 2 اسفند خواهد بود،

    شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم، بهمن 992، از 11 اسفند می باشد.

    نظرات کاربران