در حال بارگذاری ...
یکشنبه 28 دی 1399
  • وبینار فناوری سلول های بنیادین در درمان کووید 19

    وبینار

    دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا مشهد برگزار می کند:

    راهکارهای برای درمان کووید 19 با فناوری سلول های بنیادین انسان

    نظرات کاربران