در حال بارگذاری ...
دوشنبه 13 مرداد 1399
  • عملیات ضدعفونی و گندزدایی دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر با همکاری سپاه پاسداران شهرستان نوشهر

    روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 در آخرین روز کاری هفته و پس از ساعت اداری، عملیات ضدعفونی و گندزدایی دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر به همت کارکنان دانشکده و با همکاری سپاه پاسداران این شهرستان انجام شد.

    نظرات کاربران