در حال بارگذاری ...
دوشنبه 13 مرداد 1399
  • بازدید رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران و هیئت همراه از ساختمان در حال احداث دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر

     

    روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1399،  دکتر حیاتی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، دکتر هادی تبار، معاون اداری مالی استان و هیئت همراه از ساختمان در حال احداث دانشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر بازدید نمودند.

    نظرات کاربران