در حال بارگذاری ...
دوشنبه 13 مرداد 1399
  • برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه مراغه، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی شاهرود و موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

    برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه مراغه، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی شاهرود و موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

    برای اطلاع از جزئیات ترم تابستان در دانشگاه های فوق ، فایلهای pdf در بخش ضمیمه را دانلود کنید.

    نظرات کاربران