در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 19 تیر 1399
 • اطلاعیه مهم آموزش در رابطه با
  تاریخ امتحانات، حذف اضطراری / آموزشی/ نیمسال جاری

  اطلاعیه مهم آموزش در رابطه با تاریخ امتحانات، حذف  اضطراری / آموزشی/ نیمسال جاری

  بازه زمانی امتحانات

  99/4/7 لغایت 99/4/18

  ساعت شروع  امتحانات 8-10-12

  حذف اضطراری

  99/3/24 لغایت 99/4/28

  حداکثر 2 درس

  حذف آموزشی

  99/5/23 لغایت 99/5/29

  حداکثر 2 درس در صورت عدم حضور در جلسه امتحان و موافقت کمیته منتخب آموزشی

  حذف نیمسال جاری

  2 هفته قبل از شروع امتحانات

  با موافقت کمیته منتخب آموزشی (در صورتی که دانشجو در سنوات اضافی وارفاقی نباشد)

   

   

  *دانشجویان محترم درخواستهای حذف دروس را صرفا از طریق میز خدمت ارسال نمایند.

  **به همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت دانشجویی و ماسک جهت حضور در جلسه امتحان الزامی می باشد.

  نظرات کاربران